• $0.99

Publisher Description

การจัดการความรู้ทางวิศวกรรม เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมหลายแขนง และนำมาจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโครงการที่เราได้ทำ   โดย Website นี้ได้รวบรวมองค์ความรู้ของงานวิศวกรรมแขนงต่างๆ มาจัดเป็นหมวดหมู่ โดยเฉพาะงานทางด้านวิศวกรรมโยธา และตัวอย่างโครงการที่เราได้ทำ เพื่อให้ผู้ที่สนใจ ตลอดจนวิศวกรหรือนักศึกษา สามารถเข้ามาศึกษาได้ใน Website ยักษ์ไทย

GENRE
Arts & Entertainment
RELEASED
2015
July 1
LANGUAGE
TH
Thai
LENGTH
25
Pages
PUBLISHER
Yakthai
SELLER
Todsapon Chanikorn
SIZE
9.2
MB

More Books by Nattapong