• $1.99

Publisher Description

आजचाजमानाहा‘इन्स्टन्ट’चाजमानाआहे.येथेसर्वकाही,अगदीयशसुद्धाइन्स्टन्टहवेआहे.म्हणजेचझटपटहवेआहे;पणतेतसेमिळतनाही.कारणत्यासाठीआपल्यालामेहनतकरावीलागते.आणिइथेकोणालाहीथांबायलावेळनाही.स्पर्धेतटिकूनराहण्यासाठीस्वत:मध्येकोणतेबदलकरावेतवकसेकरावेतहेहीकित्येकांनामाहीतनाही.हेबदलहीआपल्यालाझटपटहवेअसतात.ह्यापुस्तकातीलसूचनाअमलातआणल्यात,तरकमीतकमीदिवसाततुम्हीस्वत:मध्येअनेकमहत्त्वाचेबदलघडवूनविजयश्रीस्वत:कडेखेचूनआणूशकता.

GENRE
Health, Mind & Body
RELEASED
2007
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
69
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
747.4
KB

More Books by SANJEEV PARALIKAR