• $5.99

Publisher Description

Kada je rijec o znanstveniku koji se okusao i potvrdio u mnogobrojnim filoloskim i srodnim disciplinama kao sto je akademik Radoslav Katicic, koji je svojim radovima sve te discipline obogatio, nezahvalan je pokusaj ograniciti se u prikazu njegova rada samo na jedno podrucje, ovdje opcu lingvistiku. U njegovim se radovima razlicite discipline nerijetko toliko prozimlju da isticanje samo jedne dimenzije moze imati za posljedicu da se ne uoci puna njihova vrijednost. Naime, veliko je pitanje moze li se uopce u potpunosti prikazati i ocijeniti prinos prof. Katicica opcoj lingvistici ako se istodobno ne uzmu u obzir i oni njegovi radovi koji se bave pitanjima konkretnih jezika i jezicnih skupina. Tako njegova knjiga Ancient Languages of the Balkans (1) sadrzi mnogobrojna metodoloska i teoretska razmatranja bitna za opcu lingvistiku, kao sto i njegova Sintaksa hrvatskoga knjizevnog jezika (2) nije samo primjena vec gotovih nacela na opis sintakse konkretnoga jezika, nego je djelo koje sustavno provjerava i unaprjeduje teoretska nacela sintakse kao discipline. Sve to podjednako vrijedi i za njegove studije o razvoju grckoga vokalizma i konsonantizma (3), koje jesu bitni prilozi povijesnoj fonologiji grckoga jezika, ali su istodobno, u poratno doba definitivne afirmacije povijesne fonologije, pripadali rijetkim radovima koji su tu novu metodologiju primjenjivali na vrlo stara jezicna stanja. Gotovo nema jezikoslovnoga rada prof. Katicica posvecenoga konkretnoj jezicnoj gradi koji ne bi imao i jasnu opcelingvisticku dimenziju, odnosno smjestao se u odredenu teoretsku perspektivu. Zbog svega toga isticemo da cemo ovdje pokusati prikazati samo one djelatnosti i radove prof. Katicica koji su od samoga pocetka impostirani kao eksplicitno opcelingvisticki, ili pak one kojima je opcelingvisticka sastavnica istaknuta u prvi plan.

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2010
July 1
LANGUAGE
EN
English
LENGTH
14
Pages
PUBLISHER
Croatian Philologic Society
SELLER
The Gale Group, Inc., a Delaware corporation and an affiliate of Cengage Learning, Inc.
SIZE
124.4
KB

More Books by Suvremena Lingvistika