• $2.99

Publisher Description

लोकघुपळ्याघुपळ्यानेजमतहोते...सभेतभाषणदिल्यागततावातावानेबोलतहोते..तासाभरातचतेथेतीन-चारहजारांचाजमावजमला!कुणीहाकारे-कुकारेनघालताएकप्रकारच्याचिडीनेलोकजमलेहोते...जमतहोते...आणिमगहामोर्चानिघाला...‘रास्तारोको’हटाओ...‘निगवणीबचाओ!’‘आंदोलनाचा...’‘धिक्कारअसो!’वैतागलेलेनागरिकहीयामोर्चातअधे-मधेरस्त्यातसामीलहोतहोतेवमोर्चाचीलांबीआणखीनफुगीरकरीतहोते.हेमोर्चातीलनागरिकवसंग्रामनगरातीलशेतकरीआमनेसामनेआलेतरकदाचितअनावस्थाप्रसंगओढवेलही!कारणदोन्हीकडीललोकचिडलेत,खवळलेत!कायहोईलसांगतायेतनाही!

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
1999
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
215
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
1.2
MB

More Books by MAHADEV MORE