Publisher Description

Dưới đây là mọi thứ bạn cần biết về Pages cho máy Mac, ngay từ Apple. Hướng dẫn chính thức này sẽ giúp bạn tạo các tài liệu đẹp cũng như các sách tương tác có ảnh, thư viện, biểu đồ, hình có thể tùy chỉnh, v.v.

GENRE
Computing & Internet
RELEASED
2020
July 9
LANGUAGE
VI
Vietnamese
LENGTH
489
Pages
PUBLISHER
Apple
SIZE
19.3
MB

More Books by Apple Inc.

Other Books in This Series