Publisher Description

Thông tin cơ bản về MacBook cung cấp tất cả thông tin bạn cần để thiết lập và bắt đầu sử dụng MacBook mới. Tìm hiểu về phần cứng và các ứng dụng kèm theo, cùng với các mẹo để giúp bạn khai thác tối đa MacBook và macOS.

GENRE
Computing & Internet
RELEASED
2015
April 9
LANGUAGE
VI
Vietnamese
LENGTH
102
Pages
PUBLISHER
Apple
SIZE
58.8
MB

More Books by Apple Inc.