• 1,49 €

Publisher Description

Bijbel. Dat is de ganse Heilige Schrift bevattende al de boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Statenvertaling).


Bestseller aller tijden. De Bijbel is het heilige boek van de christenen.


De Bijbel wordt door de meeste christenen als authentieke openbaring van God gezien, en afhankelijk van de stroming zitten er meer of minder boeken in de canon, maar buiten deze boeken openbaart God zich ook. Omdat God betrouwbaar is, kan hij niet handelen tegen zijn eigen woorden in die al zijn opgeschreven.


De evangelist Johannes schrijft in het naar hem genoemde evangelie volgens Johannes onder andere: "In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen...(verzen 1-5)...en Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader" (vers 14). Hiermee wordt niet alleen bedoeld dat het leven, de woorden en daden van Jezus helemaal in overeenstemming zijn met de wil van God maar ook dat dat Jezus God in menselijke vorm is: als Jezus spreekt spreekt God zelf. Een duidelijke verklaring of vertaling is overigens moeilijk te geven voor dit verheven stuk uit de Bijbel.


In de Bijbel staan duidelijke teksten die zeggen dat de Bijbel niet zomaar een boek is, maar het geïnspireerde Woord van God. Bijvoorbeeld in 2 Petrus 1:19-21:"En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de Morgenster opga in uw harten; dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging; want de profetie is voortijds niet voortgebracht door den wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken."


Zie ook 2 Timotheüs 3:16, Openbaringen 22:16,18,19.

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2011
March 3
LANGUAGE
NL
Dutch
LENGTH
1,200
Pages
PUBLISHER
Slavamax
SIZE
7.6
MB

Customer Reviews

Keesieboy ,

Prachtig werk!

Heel goed gedaan. En dan nog gratis ook.
Aanrader!

AfiBless ,

Fantastisch !!!

Zeer goed gedaan, echt om fier op te zijn.