Maths CA2 : Arian

Publisher Description

Y bedwaredd mewn cyfres o e-Lyfrau Mathemateg cyfrwng Cymraeg ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2. Mae’r e-Lyfrau yn y gyfres yma wedi eu selio ar set Matiau Mathamateg greuwyd gan gwmni CYNNAL. Yn y llyfr yma, cyflwynir arian, llog ac elw. Mae’r llyfr yn cynnwys nifer o weithgareddau rhyngweithiol i brofi dealltwriaeth y disgyblion.


The fourth in a series of Welsh-medium Mathematics e-Books aimed at Key Stage 2 pupils. The e-Books in this series are loosely based on the Mathematics Mats created by Cwmni Cynnal. This book introduces money, interest and profit and includes a number of interactive activities to test the pupils’ understanding.

GENRE
Textbooks
RELEASED
2015
12 May
LANGUAGE
CY
Welsh
LENGTH
14
Pages
PUBLISHER
Cwmni Cynnal
SIZE
19.4
MB

More Books by Cwmni Cynnal

2015
2015
2015
2014
2015
2015

Other Books in This Series

2015
2015
2015