Utgivarens beskrivning

Svenskt Näringsliv har gjort en genomgång av förutsättningarna för företag inom välfärdssektorn i Norden. I samtliga fyra nordiska länder finns privata företag som utför skattefinansierade välfärdstjänster. Alla tillämpar olika former av kundvalsmodeller och inslagen av valfrihet för medborgarna har ökat under 2000-talet. Privata vinstdrivande företag verkar i alla länderna inom den skattefinansierade förskolan, vården och omsorgen.

Det som skiljer Sverige från de andra länderna är att privata vinstdrivande företag kan driva grund- och gymnasieskolor under samma ekonomiska villkor som kommunala skolor. I samtliga fyra nordiska länder finns dock fristående skolor. Det unika med det svenska friskolesystemet är inslaget av privat drivna skolor, att friskolorna inte får ta ut några avgifter och att de måste vara öppna för alla och inte får välja sina elever.

GENRE
Faktaböcker
UTGIVEN
2013
18 februari
SPRÅK
SV
Svenska
LÄNGD
11
Sidor
UTGIVARE
Svenskt Näringsliv
STORLEK
1.7
MB

Fler böcker av Svenskt Näringsliv