• 5,99 €

Publisher Description

Bůh projevil svou lásku tím, že poslal svého jednorozeného Syna Ježíše na tuto zemi, aby spasil lidstvo, které se stalo hříšníky. Zákoníci doby Ježíše se však pouze zaměřili na formality Zákona a neporozuměli skutečné Boží lásce. Nakonec odsoudili jednorozeného Božího Syna Ježíše jako rouhače, který přišel zrušit Zákon a ukřižovali ho. Neporozuměli Boží lásce zakotvené v Zákoně. 


Ve 13. kapitole 1 Korintským je dobře zachycen příklad této ‚duchovní lásky‘. Vypovídá nám o lásce Boha, který poslal svého jediného Syna, aby zachránil nás, kteří jsme byli neodvratně určeni k tomu zemřít kvůli hříchům a o lásce Pána, který nás miloval natolik, že se vzdal veškeré své nebeské slávy a zemřel na kříži. Chceme-li také my předat Boží lásku početným skomírajícím duším na tomto světě, musíme si uvědomit tuto duchovní lásku a praktikovat ji.

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2020
16 August
LANGUAGE
CS
Czech
LENGTH
204
Pages
PUBLISHER
Johnny H. Kim
SIZE
3.2
MB

More Books by Dr. Jaerock Lee