Publisher Description

คู่มือผู้สอน "ใครๆ ก็สร้างสรรค์ได้" สำหรับผู้เรียนระดับเริ่มต้นได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักการศึกษาสามารถสอดแทรกทักษะในการสร้างสรรค์เข้ากับหัวข้อเรื่องและวิชาที่สอนอยู่ทุกวันได้ คู่มือผู้สอนสำหรับผู้เรียนระดับเริ่มต้นฉบับนี้ช่วยให้ครูผู้สอนนักเรียนที่มีอายุ 4-8 ปี สามารถใช้งาน iPad เพื่อถ่ายทอดความคิดของตนเองผ่านการวาดภาพ ดนตรี วิดีโอ และภาพถ่ายได้อย่างสร้างสรรค์ โดยอิงจากคู่มือโปรเจ็กต์และคู่มือผู้สอน "ใครๆ ก็สร้างสรรค์ได้" สำหรับผู้เรียนระดับมัธยม


คู่มือฉบับนี้ยังนำเสนอแนวคิดมากมายเกี่ยวกับวิธีที่ครูผู้สอนจะสามารถนำโปรเจ็กต์ไปปรับใช้กับ 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วรรณกรรมและการอ่านเขียน ประวัติศาสตร์และสังคมศึกษา วิทยศาสตร์ และการเขียนโค้ด นอกจากนี้ยังมีการวัดผลที่คุณสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางสำหรับการประเมินผลโปรเจ็กต์ในสื่อแต่ละประเภทอีกด้วย


โปรเจ็กต์ต่างๆ ได้แก่


การวาด


ลวดลาย
สิ่งของ
ผู้คน
สถานที่


ภาพถ่าย


ผู้คนและสิ่งของ
แสงและเงา
แก้ไขภาพถ่าย


วิดีโอ


แนะนำตัว
สโลว์โมชั่น
บอกเล่าเรื่องราว


ดนตรี


จังหวะ (และบีท)
คอร์ดและเพลง
บันทึกเสียงของคุณ

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2019
October 21
LANGUAGE
TH
Thai
LENGTH
134
Pages
PUBLISHER
Apple Inc. - Education
SIZE
322
MB

Customer Reviews

คู่มือปะหวัดสาด ,

คู่มือพาสาลาวชั้นมอ6

คู่มือพาสาลาวชั้นมอ6

More Books by Apple Education

Other Books in This Series