Զահրումա‪ր‬

Publisher Description

Ճանապարհորդելով  պարսկահայ և թուրքահայ գրեթե բոլոր գավառներում՝ Րաֆֆին  գրի է առել հարուստ տեղեկություններ Հայաստանի բնության, աշխարհագրական դիրքի, ժողովրդի բարքերի ու կենցաղի վերաբերյալ:

Այսպիսով, 1871թ  Րաֆֆին  գրի առավ իր «Զահրումար» վեպը՝ պատկերելով  արևելահայ առևտրականության  բուրժուազիայի կենցաղն ու բարքերը։  Վեպում Րաֆֆին հանդես էր գալիս վաշխառուական բուրժուազիայի քննադատությամբ՝ ստեղծելով   վաճառականական  ագահ  ու ամենակուլ խավի մնայուն, գեղարվեստական տիպեր:

Հատկանշական է նաև Րաֆֆու «Զահրումար» վեպի հիմնական տեքստի հրատարակության հետ կապված փաստը։ Րաֆֆին այս վեպի վերջում ավելացրել է մի չափածո հատված «Կտակ» վերնագրով։ «Զահրումար»–ի տեքստը տպագրության է պատրաստում գրողի այրին՝ Աննա Րաֆֆին։ Ստացվել է այնպես, որ հրատարակիչները տպագրելուց առաջ հանում են այդ չափածո հատվածը՝ հարուցելով Աննա Րաֆֆու դժգոհությունը։ Վերջինս պահանջում է վերականգնել այն, չխախտել հեղինակային իրավունքը, սակայն արձագանք չի գտնում։ Անշուշտ, հետագայում, խորհրդային տարիներին տպագրված Րաֆֆու երկերի ժողովածուում դա վերականգնվել է։

GENRE
Romance
RELEASED
1990
January 1
LANGUAGE
HY
Armenian
LENGTH
235
Pages
PUBLISHER
Aegitas
SELLER
Khachaturyan E.O.
SIZE
3.5
MB

More Books by Րաֆֆի

1990
1990
1990
1990
1990
1990

Customers Also Bought

1990
1990
1990
1990
1990
1990