Dhammapada Con đường của Phật TẬP 1

Publisher Description

Tôi được bảo rằng The Dhammapada là tuyển tập lớn nhất những lời kinh có ý nghĩa nhất của Phật Gautam, và như thế, qua nhiều năm, đã nảy sinh ra vô số cách diễn giải của những người diễn giải Phật giáo.

Vậy thế giới có thực cần thêm một người diễn giải nữa không? Và có thể có liên quan gì trong lời bình chú mười hai tập về điều được gọi là Các bước tới điều tối thượng, những bài nói về lời kinh từ con đường xưa ngược lại khi nói cho con người sắp chuyển sang thế kỉ tiếp trong sự chắc chắn ngày càng tăng rằng anh ta đang đối diện với sự triệt tiêu tối thượng?

Điều làm cho tuyển tập này thành hiếm hoi là ở chỗ nó chứa những lời bình chú của một thầy đã chứng ngộ, Osho, về một thầy khác, Phật - hay ít nhất thì cũng về lời của ông ấy.

GENRE
Health, Mind & Body
RELEASED
2020
April 1
LANGUAGE
VI
Vietnamese
LENGTH
11
Pages
PUBLISHER
Hoarkis
SELLER
Nguyen Phung Huy Anh
SIZE
1.8
MB

More Books by OSHO

2016
2016
2016
2016
2016
2018

Customers Also Bought

2012
2016
2017