FORWARD AND DELETE

    • $2.99
    • $2.99

Publisher Description

‘बदलाघेण्यासाठीरक्तलांच्छितचघटनाघडायलाहव्यातअसंकोणम्हणतं?आणिजरतसंम्हणतअसतील,तरतेचूक,अयोग्य.शांतमनानेआणिअक्कलहुशारीनेहीबदलाघेतायेतो.आणिमगतोगुन्हाठरतनाही.ठरवतायेतनाही.गुन्हेगारसापडतचनाही.’अमोलिकामनातल्यामनातअसाचकाहीसाविचारकरतहोती,

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2014
February 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
147
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
829.3
KB

More Books by SWATI, CHANDORKAR

2022
2020
2017
2016
2013
2013