• $2.99

Publisher Description

आन्नासाक्सेयारशियनलेखिकेच्याकल्पनेतूनअवतरलेलाहाफुलांच्यापरीकथांचासंग्रह.याफुलांच्याजन्मकथाम्हणजेलेखिकेच्याकविमनाचाआरसाच.मुक्याफुलांशीलेखिकेचासंवादसुरूझालाआणित्यातूनचयापरीकथांचाजन्मझाला.एकापेक्षाएकउत्कटसुंदर,हृदयस्पर्शीअशायाकथामनोरंजकतरआहेतचपरंतुडॉ.सुनीतीदेशपांडेयांनीयाकथांचाकेलेलाभावानुवादवाचकांनानक्कीचआवडेलयातशंकानाही.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2017
November 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
129
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
11
MB

More Books by SUNITI DESHPANDE & ANNA SAKSE