• $12.99

Publisher Description

“el-Kulûbu’d-Dâria القلوب الضارعة” olarak isimlendirilen elimizdeki dua mecmuası, muhterem M. Fethullah Gülen Hocaefendi tarafından, başta, son devir Osmanlı uleması merhum A. Ziyaeddin Gümüşhanevî Hazretlerinin derlediği üç ciltlik “Mecmûatü’l-Ahzâb” adıyla mâruf dua külliyatı olmak üzere, birkaç eserden seçilip derlenmiştir.

Mecmuatü’l-Ahzâb’ta, Gümüşhânevî Hazretlerinin hassasiyet, özen ve dikkatine rağmen, ciddi olmasa da tashihe muhtaç yazım ve hareke hataları mevcut idi. Farklı matbaalar tarafından el yazması nüshalardan fotokopi olarak tab’edilen baskılarda, metin kenarlarına yer yer bazı tashihler ve şerhler düşülmüştü. Muhtemelen Merhum da bizzat hîn-i hayatında nüsha üzerinde bazı tashihlerde bulunmuştur; buna rağmen o günün yazım teknikleri açısından eserin maruz kaldığı hatalar hâlâ vardı. el-Kulubu’d-Dâria isimli eser hazırlanırken, intihap edilen metinler üzerindeki hatalar elden geldiğince tashih edilmeye çalışılmıştır.”

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2020
January 1
LANGUAGE
AR
Arabic
LENGTH
1,483
Pages
PUBLISHER
Blue Dome Inc.
SELLER
Paramus Publishing Inc
SIZE
5.8
MB

More Books by M. Fethullah Gülen

2016
2017
2017
2018
2020
2022