• $33.99

Publisher Description

Møt ti av vår tids viktigste feministiske tenkere – Julia Kristeva, Hélène Cixous, Luce Irigaray, Camille Paglia, Susan Bordo, Judith Butler, Martha Nussbaum, G.C. Spivak, Drucilla Cornell og Toril Moi.


Birgitte Huitfeldt Midttun har møtt og snakket med ti fremstående feministiske kvinnelige tenkere av i dag, utenfor hverdagen, skriften og seminarrommene. De deler sine ideer om feministisk teori, filosofi, kjønn, kvinnen og hennes tilblivelse, kroppen og språket – og i samtalen med forfatteren blir vanskelige og uangripelige temaer enklere å forstå, og ideene klare og tydelige.


Disse kvinnene er alle fargerike personligheter. De fører glitrende penner, og er skarpe kultur- og samfunnsobservatører – alle med flere epokegjørende bøker bak seg. De har stilt – og stiller fortsatt – de store spørsmålene: Hva er egentlig en kvinne, og hvordan blir hun til? Hva vil hun, eller finnes hun i det hele tatt?


Den livslange filosofiske samtalen om kvinnen og skriften binder dem sammen, de er kvinner av sin tid og på reise i feminismens ånd – med et klart humanistisk budskap: før grunnleggende endringer kan skje i samfunnet, må kvinnen finne sitt eget språk og sin egen stemme, i jeg’et, i tilværelsen og i samfunnet. Gjennom skriften begynner denne reisen, og i samtalene, som i denne boken.

Birgitte Huitfeldt Midttun er cand.philol i litteraturvitenskap og skribent. Hun har erfaring som forlagsredaktør og har skrevet artikler for det amerikanske tidsskriftet Hypatia samt en rekke norske magasiner, tidsskrifter og aviser; Aftenposten, Bergens Tidende, Vinduet, Morgenbladet, Samtiden, m.fl. Til daglig jobber hun med et forskningsprosjekt tilknyttet Ibsensenteret. Prosjektet tar for seg kjønn i Ibsens Romersholm og Hedda Gabler i lys av feministisk teori.

GENRE
Nonfiction
RELEASED
2013
December 6
LANGUAGE
NB
Bokmål
LENGTH
270
Pages
PUBLISHER
Humanist forlag AS
SELLER
eBokNorden
SIZE
5.4
MB

More Books by Birgitte Huitfeldt Midttun