Publisher Description

Norge og Europa trenger pionerer som planter nye fellesskap og menigheter. Forfatterne av denne boken har et ønske om å mobilisere til menighetsplanting i Norge, Skandinavia og Europa. Dette er ikke en bok som er formet fra akademia, men ut fra praktisk virkelighet. Alle forfattere er selv menighetsplantere som deler fra levd liv. De kommer fra ulike kirkesamfunn og organisasjoner, men har flere ting felles:

En brann etter å se mennesker vunnet for Jesus Kristus og nye menigheter bli plantet i Norge og Europa.

En tro på at Gud i dag reiser opp tusenvis av unge og eldre med kall og utrustning til å danne og multiplisere nye levende fellesskap.

Et ønske om å være fedre og mødre for en ung generasjon som skal få høre: «Gud kan! Gå og gjør det! Vi står med deg! Vi har tro på deg!»

En erkjennelse av at det er «sammen med de hellige» vi kan forstå hva Gud gjør i dag. Vi ønsker å lytte og lære av hverandre i gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres mangfold av modeller og metoder.

En overbevisning om at for Gud er alt mulig. Når vi tar Guds ord på alvor, lyder og følger det, vil han stå ved sine løfter.

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2012
December 31
LANGUAGE
NB
Bokmål
LENGTH
216
Pages
PUBLISHER
DAWN Norge
SELLER
Martin Morfjord
SIZE
966.2
KB

More Books by Øivind Augland, Terje Dahle, Harald Giesebrecht, Arnt Jakob Holvik, Øystein Gjerme, Håvard Kjøllesdal, Jon Steinar Kjøllesdal, Andreas Nordli, Arne Skagen, Martin Morfjord & Asketic