Publisher Description

Libri: “Mëkatet e mëdha” është shkurtim i librit me titull të njejtë të autorit Imam Dhehebiu, Allahu e mëshiroftë, me disa shtojca dhe ndërhyrje që do të vërehen nga vet lexuesi.


Përgatiti për shtyp: 

Iniciativa “NDIHMOJE FENË E ALLAHUT”

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2013
October 10
LANGUAGE
SQ
Albanian
LENGTH
43
Pages
PUBLISHER
DawaTools
SELLER
DawaTools
SIZE
30.9
KB

More Books by Lulzim Susuri

2013