Fâideli Bilgiler

    • 4,8 • 8 Bewertungen

Beschreibung des Verlags

Birinci kısım; Ahmet Cevdet Paşa’nın Ma’lûmât-ı Nâfia (Fâideli Bilgiler) kitabının tercümesi olup islâm dîni hakkında kısa ve öz bilgiler; Ehl-i Sünnet i’tikâdı, islâmî ilimlerin ve fıkh âlimlerinin sınıflandırılması, İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin hayâtı, Ehl-i Sünnet dışı bir inanç sistemi olan vehhâbîlik hakkında bilgiler içerir.

İkinci kısım; Mısırlı bir din adamı Reşid Rızâ’nın bölücü yazılarına cevâb verilen Din Adamı Bölücü Olmaz kitâbını içerir. Ayrıca dört mezheb imâmı hakkında kısa bilgi verilmekdedir. Muhammed Ma’sûm-i Fârûkî hazretlerinin kaleminden din adamı nasıl olmalıdır anlatılmakdadır. Îmânda ve amelde bid’at konusu da geniş olarak îzâh edilmekdedir.

Üçüncü kısım; Birkaç dinde reformcunun bozuk düşüncelerine cevâb veren Doğruya İnan, Bölücüye Aldanma kitâbını içermekte, Cebriyye, Mu’tezîle ve Ehl-i Sünnet fırkalarının insanın yapdığı iş ve kaza-kader konusunda görüşleri, Kur’ân-ı kerîm tefsîri ve tercemeleri, Allah sevgisi ve Allah korkusu; İslâm dîninin kadına verdiği değer açıklanmaktadır.

GENRE
Religion und Spiritualität
ERSCHIENEN
2011
26. Oktober
SPRACHE
TR
Türkisch
UMFANG
587
Seiten
VERLAG
Hakîkat Kitâbevi
GRÖSSE
660,9
 kB

Kundenrezensionen

Ahenger2019 ,

Süüüper

Allahü Teala Razi olsun

i.Arican ,

Tesekkürler

Temel kitap. Dogru nedir? egri nedir?

Mehr Bücher von Hüseyn Hilmi Işık

2011
2011
2012
2011
2011
2011

Kund:innen kauften auch

2011
2011
2011
2012
2010
2012