• 9,49 €

Publisher Description

Një panoramë e aventurës letrare dhe jetës të disa prej shkrimtarëve më të mirë francezë të shekullit IXX dhe XX. Rinia e tyre, dashuritë, pasionet, krijimtaria letrare dhe vdekjet e tyre. Cilët ishin ata në të vërtetë dhe si arritën të bëheshin përfaqësuesit më të denjë të Francës dhe botës?

A panorama of the literary adventure and life of some of the best French writers of the ninth and twentieth centuries. Their youth, their loves, their passions, their literary creativity and their deaths. Who were they really and how did they manage to become the most worthy representatives of France and the world?

GENRE
Biography
RELEASED
2020
April 5
LANGUAGE
SQ
Albanian
LENGTH
565
Pages
PUBLISHER
Luan Rama
SIZE
3.7
MB

More Books by Luan Rama