Utgivarens beskrivning

I denna rapport studeras hur snabbväxande företag samt deras jobbskapande har utvecklats i Sverige 2004-2009. Analysen visar att dessa snabbväxare står för en stor andel av de jobb som skapas. Snabbväxarna stod exempelvis för ca 60 procent av alla nya jobb som tillkom 2006-2009. Men få snabbväxande företag förblir snabbväxande. Enbart omkring sju procent av företagen, s.k. uthålliga snabbväxare, fortsätter att växa snabbt.

Dagens vinnare är alltså inte morgondagens vinnare. För att Sverige skall få fler snabbväxande företag pekar detta på behovet av en framåtblickande och bred näringspolitik som underlättar för morgondagens vinnare att starta och växa.

GENRE
Näringsliv och privatekonomi
UTGIVEN
2013
15 februari
SPRÅK
SV
Svenska
LÄNGD
24
Sidor
UTGIVARE
Svenskt Näringsliv
STORLEK
1.4
MB

Fler böcker av Svenskt Näringsliv