Publisher Description

Ելեկտրոնային գիրքի նպատակն է ներկայացնել Հայկական բարձրավանդակը՝ շեշտը դնելով Հայաստանի հնագոյն եւ նորագոյն ժամանակաշրջանի աշխարհագրութեան  ու  պատմութեան վրայ: Ան կը ներկայացնէ Հայկական լեռնաշխարհի ընդհանուր բնութագիրը, դիրքը, շրջակայ միջավայրը, բուսական եւ կենդանական աշխարհը, բնաեղանակային պայմանները, օգտակար հանածոները, ինչպէս նաեւ լեռնաշխարհի վարչական բաժանումը եւ  հետաքրքրական պատմական իրողութիւններ:  Ելեկտրոնային գիրքը կ'աւարտի Հայաստանի Հանրապետութեան եւ  Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետութեան  հակիրճ ներկայացումով:

GENRE
History
RELEASED
2014
May 21
LANGUAGE
HY
Armenian
LENGTH
62
Pages
PUBLISHER
Armenian Virtual College - AGBU
SELLER
Armenian Virtual College - AGBU
SIZE
292.9
MB

More Books by AVC -Armenian Virtual College