• $2.99

Publisher Description

धकाधकीच्याआयुष्यात‘विरंगुळा’शोधणारेतात्या....ओढग्रस्तपरिस्थितीतविठोबालादिलासादेणारा‘पाऊस’....आयुष्याच्याशेवटापर्यंतभिकुचीपाठनसोडणारेत्याचे‘भोग’....लग्नातआडकाठीआणणाराबुधाच्याआयुष्यातील‘धोंड्याचामहिना’....औषधांचाखुराकखाण्यासाठीमधूचा‘आजारीपडण्याचाप्रयोग’....एकादिवसाच्याभाकरीचाप्रश्नसोडवणारं‘गवत’....अशाप्रतिकूलपरिस्थितीतहीआयुष्यातीलआनंदशोधणारीसामान्यातीलअसामान्यमाणसं!द.मा.मिरासदारांनीआपल्याखासशैलीतरेखाटलीआहेत.तीआपल्याला‘विरंगुळ्या’चाक्षणदेऊनजातात.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
1996
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
151
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
916.7
KB

More Books by D. M. MIRASDAR