Kamxhikët e zemrës

Publisher Description

Imam Buhariu (Allahu e mëshiroftë), në koleksionin e tij të haditheve Sahih, në kaptinën mbi Subtilitetin -“Rrekaik”, e që në vërtet ato janë rrëfime që i zbusin zemrat e njerëzve, shënon nga Ibën Abasi (Allahu qoftë i kënaqur me të), se i Dërguari i Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të), ka thënë:

“Shumë njerëz janë mashtruar lidhur me dy begati: shëndetin dhe kohën e lirë.”

Ndërsa Enesi (Allahu qoftë i kënaqur me të) rrëfen se i Dërguari i Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të), është lutur: 

“Allahu im, jeta e vërtetë dhe e drejtë është vetëm ajo e Botës tjetër. Prandaj të lutem, fali ensarët dhe muhaxhirët.”

Sehl ibën Sadi (Allahu qoftë i kënaqur me të) deklaron: “Ditën e Hendekut bashkë me të Dërguarin e Allahut, po mihnim dhe bartnim dhe. Në një moment e shikuam, kurse ai u shpreh: 

“Allahu im, jeta e vërtete dhe e drejtë është vetëm në Botën tjetër. Andaj të lutem, fali ensarët dhe muhaxhirët.”

Këto tri hadithe me lejen e Allahut janë bazamenti i rrëfimit tonë në këtë libër.

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2013
October 24
LANGUAGE
SQ
Albanian
LENGTH
270
Pages
PUBLISHER
DawaTools
SELLER
DawaTools
SIZE
290
KB

More Books by Aid el-Karni

2013
2013
2013

Customers Also Bought

2013
2013
2013
2013
2013
2013