BHETIGATHI BHETIGATHI

BHETIGATHI

    • $2.99
    • $2.99

Publisher Description

तोअसाबसताचचाबूककडाडे...वादीपिंजूनजाई,तुटूनजाई.निबारकातडीवरवळउठत.दवबिंदूगतरक्ताचेथेंबअंगावरथरथरतउभेराहत.कोयंड्याचीकाठीचिंबून,एकेककुंडंमनगटाएवढाउठे;पणसर्जाजागचाहलतनसे.हेबघूनलोकत्याला`बशा`;म्हणायचे.बशाबौलम्हणूनसर्जाचंनावबद्दूझालं.म्हातारपणीत्याच्यानशिबीबोलआला.त्याच्यागुणालाबट्टालागला....मृगाचापाऊससुरूझालाआणिसर्जाचंहालकुत्रखाईनासंझालं.म्हशीपुढचीकाढलेलीचिपाडं,शेणामुतातभिजलेलागदाळात्याच्यावाट्यालायेऊलागला.पोटजाळायलातोतेसुद्धाखायचा-हपापूनअपरूबाईनंखायचा.पणत्याच्यापोटाचीखळगीभरलीनाहीत.आतडीरिकामीराहिली.त्यातकामानंत्याचीझडतीघेतलीआणिआताबसलंतरउठतायेईनाआणिउठलंतरबसतायेईनाअशीत्याचीदशाझाली.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
1982
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
137
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
894.1
KB

More Books by Shankar Patil

VAVARI SHENG VAVARI SHENG
1963
VALIV VALIV
1980
TARPHULA TARPHULA
1980
TAJMAHALMADHYE SARAPANCH TAJMAHALMADHYE SARAPANCH
1977
SHAPIT VAASTU SHAPIT VAASTU
1966
SHREEGANESHA SHREEGANESHA
1982