• $2.99

Publisher Description

अकलेचाकांदा!त्योहीअवचितरावाच्यामेंदुत!!कवटीपरीक्षावैद्यत्याच्यावरइलाजकरतूया!!!‘‘कवटीपरीक्षावैद्य–खुळ्यालाऔशीद,वेड्यालाऔशीद,शान्यालाऔशीद,चक्रमावरऔशीद,बरळण्यावरऔशीद,कानावरऔशीद,वातावरऔशीद,–कवटीपरीक्षावैद्य’’अशाआरोळीपासूनहावगरंगूलागतोयबगा.आणिअवचितरावाच्याअकलेच्याकांद्यावरीलइलाजकेल्यावरकायघडतंयतेवाचायलाचपायजेगड्यांनो!

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
1969
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
64
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
1.1
MB

More Books by Shankar Patil